Ürün Grupları

Ürün Grupları

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER & TERMAL GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ  

Solar Hücreler ve Modüller

Solar Hücreler

Kristal Yapılı PV Modüller

İnce Film Güneş Panelleri

Sistem Dengeleme

Invertörler (Dönüştürücüler)

PV İzleme, Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

Entegre Bina Kontrol Sistemleri

Bağımsız Sistemler, Sistemden Bağımsız Sistemler

Küçük ve Solar Aygıtları

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, PV Yazılımları

PV Bileşenleri (kablo, bağlantı parçaları, bağlantı kutusu vb.)

Montaj Sistemleri, Tesisat Destek Elemanları

Güneş Takip Sistemleri

Ürün Teknolojileri

Otomasyon Teknolojileri

İzleme ve Takip Sistemleri

Materyaller ve Bileşenleri
Ingot, Plaka, Polisilikon Hammadde için Üretim Ekipmanları
Güneş Hücreleri, Modülleri ve İnce Film Üretim Ekipmanları

Güneş Santralleri

Konut Binaları için PV Sistemleri

Ticari ve Endüstriyel Uygulamalar için Tavana Monte PV Sistemleri

ANAHTAR TESLİM KURULUM PROJELERİ

Proje Geliştiricisi / EPC Yüklenicileri

Mühendislik ve Tasarım

Danışmanlık

Enerji Depolama Sistemleri ve Teknolojileri

Batarya Hücreleri ve Sarj Cihazları

Depolama Sistemleri için Güç Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Depolama Çözümleri

Enerji Depolama Sistem Bileşenleri ve Ekipmanları

Konut Binaları için Sabit Uygulamalar

Ticari ve Endüstriyel Sabit Uygulamalar

Kurum ve Kuruluşlar için Sabit Uygulamalar

Kesintisiz Güç Kaynakları

Dijitalizasyon

Ekonomik İyileşmeyi ve Sektörler Arası İşbirliğini En Üst Düzeye Çıkarmak

Verimlilik Faktörü Olarak Bilgi Teknolojileri ve Dijital, İş Geliştirme ve Problem Çözme

Analitik, Veri Odaklı Karar Verme ve İş Zekası
Sayısallaştırma Süreçleri ve Mevcut Sistemlerde Yenilikçilik
Gelişen Teknolojiler, AI , Iot, Robotik, Dronelar, Blockchain

E-Mobilite

Elektrikli Araçlar

Elektrikli Araç Materyalleri ve Bileşenleri

Şarj Altyapısı ve Şarj İstasyonları

Bağlantı Sistemleri, Şarj Kabloları

Ödeme Sistemleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yazılım

Mobilite Sistemleri

Güvenlik Sistemleri

Diğer

Akıllı Enerji

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Entegrasyonu için Şebeke Altyapısı ve Çözümleri

Şebeke Sistemi Hizmetleri

Transformatörler, Trafo Merkezleri, İkincil Trafo Merkezleri

Güç Dağıtımı (Alçak ve Orta Gerilim Şebekeleri)

Bina Otomasyonu (Akıllı Ev/Bina)

Bina Tasarımı ve Tesis Yönetimi için Yazılım

Diğer

AR-GE Enstitüleri

Sertifika Programları

Eğitim ve İleri Eğitim Kurumları

Dernekler

Finans/Sigorta Hizmetleri

Medya ve Yayın Kuruluşları