Ürün Grupları

Ürün Grupları

Fotovoltaik Sistemler  

Solar Hücreler

Solar Hücreler ve Modüller

Crystalline PV Modülleri

İnce Filmli Solar Modüller

Sistem Dengeleme

Inverter

PV İzleme, Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

Binalar için Entegre Çözümler

Bağımsız Sistemler, Şebekeden Bağımsız Sistemler

Küçük Solar Aygıtları

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, PV Yazılımları

PV Bileşenleri (kablo, bağlantı parçaları, bağlantı kutusu vb.)

Montaj Sistemleri, Tesisat Destek Elemanları

Takip Sistemleri

Ürün Teknolojileri

Otomasyon Teknolojileri

İzleme ve Ölçüm Teknolojileri

Materyaller ve Bağlantı Ekipmanları

Demir, Plaka, Ham Plosilikon Malzeme Üretimi

Solar Hücre, Modül ve İnce Film Üretimi

Batarya Üretim Teknolojileri/Makina Ve Tesis İnşası

Malzemeler

Batarya Hücre Üretimi

Batarya Modül Üretimi ve Sistem Kurulumu/Montaj

Entegrasyon/Otomasyon Teknolojileri

Dijitalizasyon

Ekonomik İyileşmeyi Ve Sektörler Arası İşbirliğini En Üst Düzeye Çıkarmak

Verimlilik Faktörü Olarak Bilgi Teknolojileri Ve Dijital, Is Geliştirme Ve Problem Çözme

Analitik, Veri Odaklı Karar Verme Ve İş Zekâsı

Varlık Görünürlüğü: Performans, Şartlandırma, Uzaktan İzleme

Sayısallaştırma Süreçleri Ve Mevcut Sistemlerde Yenilikçilik

Gelişen Teknolojiler, AI, Iot, Robotik, Dronelar, Blockchain

Altyapı: SCADA, Bulut, Karma Mimari, Yönetilen Hizmetler

Siber Güvenlik, Bilgi Yönetimi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Elektrikli Ulaşım Ürün Grupları

Sürüş Teknolojileri

Enerji Şarj Sistemleri

Araç Sistemleri

Bilgi ve Eğlence/Telematik

İç Mekân Teknolojisi

Bilgi Teknolojileri ve Mühendislik

Şasi Teknolojileri/Dişli Teknolojileri

Şarj Alt Yapıları

İletişim

Araç Hizmetleri

Güvenlik Sistemleri

Diğer

Enerji Depolama Sistemleri

Konutlar İçin Sabit Uygulamalar

Ticari ve Endüstriyel Sabit Uygulamalar

Kamu Kurumları ve Şebeke Operatörleri İçin Sabit Uygulamalar

Düşük Kapasiteli Mobil Uygulamalar (Akıllı Telefonlar, Laptop, Tablet vb.)

Kesintisiz Güç Kaynakları

EPC Müteahhitliği/Enerji Depolama Sistemleri İçin Proje Geliştirme

Bilgi, İletişim ve Teknoloji, Enerji Depolama Sistemleri İçin Yazılımlar

Diğer

Mühendislik ve Tasarım

Danışmanlık

Araştırma ve Geliştirme

Test Enstitüleri