Stratejik Ortaklar

Stratejik Ortaklar

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED; “güneş enerjisinden doğrudan elektrik üretme, FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ, FVGS” sektörü değer zincirinde bulunan bütün paydaşların Türkiye’deki sesi olarak 43 kurucu üye tarafından 2009 yılında kurulmuştur.

Sektörler arası bir sivil toplum kuruluşu olarak hızla büyüyen ve 2019 yılına 150 üye ile başlayan GENSED, Avrupa Fotovoltaik Birliği’nin (Solar Power Europe, EPIA) üyesidir. GENSED fotovoltaik güç sistemleri sektöründeki bilimsel, teknolojik ve ticari gelişmelere bağlı olarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyelin, sektörde faaliyet gösteren ya da sektöre yatırım planlayan tüm kurum ve kuruluşlarca doğru anlaşılıp değerlendirilmesini sağlama yolunda güçlenerek büyümektedir. GENSED güneş enerjisi sektöründe sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması için kamu kurumları ile toplantılar, fuar seminer ve eğitim etkinlikleri, üyelerle bilgi paylaşım çalışmalarına devam etmektedir.


Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (International Solar Energy Society – ISES) in Türkiye Bölümü olarak, Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile kurulmuştur. Günder’in kurucu üyeleri olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konuya ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler ve güneş enerjisi ile ilişkili konularda üretim ve ticaret yapan sanayiciler bulunmaktadır.

GÜNDER, güneş enerjisinin uygulanmasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, güneş enerjisi konusunda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitimin özendirilmesi amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.


Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Türkiye ve Dünyada Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına elektrik üretimi için yatırım yapan şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.

GÜYAD üyelerinin tamamı tüzel kişilik statüsüne haiz olan; yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri 35.500 MW’ı aşan ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye yön veren gruplar şirketleridir.

GÜYAD, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında güneş enerjisi potansiyelleri başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynakları bakımından son derece elverişli bir konuma sahip olan ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarının ve yatırımcılarının hak ettiği yere gelmesi amacıyla kurulmuştur.