Rüzgâr enerjisi sektöründe yeni soluk: Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) yola çıktı

Rüzgâr enerjisi sektöründe yeni soluk: Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) yola çıktı

Dünya çapında belirli bir ivmeyle gelişim gösteren offshore (denizüstü) rüzgâr enerjisi yatırımlarının Türkiye’deki ilerlemesine katkı sunmak amacıyla Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) adıyla yeni bir dernek kuruldu. Derneğin kuruluşu ve hedefleri hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de denizüstü rüzgâr santrallerinin yatırımlarının yapılması, geliştirilmesi, denizcilik ve enerji sektörünün bir araya getirilmesi, iş birliklerinin koordine edilmesi amacıyla 5 Mart 2021 tarihinde Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) kurulmuştur.

Derneğin merkezi Ankara’dır. İstanbul ve İzmir’de şubeleri açılması hedeflenmektedir.

DÜRED olarak hedeflerimiz denizüstü rüzgâr enerjisi ile ilgili sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, kamu kurumları ve üniversiteleri de aktif olarak dernek faaliyetlerinde kullanarak farkındalık yaratmaktır.

Ayrıca ülkemizin denizüstü Rüzgâr enerji kaynakları alanında mevcut potansiyelini ortaya koymak, denizüstü rüzgâr enerji kullanımının oluşmasını sağlamak, mevzuatın oluşturulmasına katkıda bulunmak, ihale süreci ve şartname hazırlama sürecine katkı sunulması da ana hedeflerdendir.

About The Author

Leave Comment