Konuş Başlıkları

Konuş Başlıkları

Politika ve Düzenlemeler

 

Ulusal Şebeke İhtiyaçları ve Stratejileri

 

Sürekli değişen pazar stratejileri ile başarılı olmak ve geliştirenler için iş modelleri

 

Enerji dijitalleşmesinin önündeki çözümler

 

Uluslararası ve ulusal makamlar ile yuvarlak masa toplantıları deniz aşırı pazarlardaki fırsatları ortaya çıkaran karşılıklı etkileşimli oturumlar ve kamu sektörü için güneş enerjisi piyasası ve enerji depolaması

 

Finansman: Güvenilir ve kârlı gelir imkânları oluşturma

 

Enerji depolaması ve güneş enerjisi konusunda, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki en başarılı ticari projelerden vaka çalışmaları

 

Yenilikçi ve entegre sistemler, uygulanabilirlik, güvenilirlik ve ticarileştirme aşaması