EPDK Yan Hizmetler ve Yarışma Yönetmeliği Değişiklikleri Yayımlandı

EPDK Yan Hizmetler ve Yarışma Yönetmeliği Değişiklikleri Yayımlandı

Resmi Gazete’nin 1 Nisan 2021 tarihli sayısında EPDK’nın Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği’nde Değişiklik gerçekleştirilmesine dair yönetmelik yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, 26 Kasım 2017 tarihli Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusunda, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı suretini iletmelerine ilişkin düzenlemeyle birlikte, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesi veya vekâletnamesi kuruma iletilecek.

Rüzgâr ve(ya) Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’nin aynı tarihli sayısında yayımlandı.

About The Author

Leave Comment